اسبونیوز : پس از حدود یک سال شورای اسلامی روستای اسبوکلا سرپرست جدید دهیاری را معرفی کرد. پارسال آبان ماه آقای موسی علیپور که به گفته ی خودش به دلیل اشتغال در شهرداری از ادامه فعالیت در دهیاری انصراف داد، اسبوکلا منتظر دهیار جدید بود تا اینکه هفته ی قبل شورا تصمیم گرفت و نظر خود را نهایی کرد. شورای اسلامی خانم فاطمه طالبی را به عنوان سرپرست جدید دهیاری روستا معرفی کردند. از اینجا از زحمات این مدت آقای علیپور تشکر و قدردانی می کنیم و امیدواریم خانم طالبی هم بتواند فعالیت دهیاری را به نحو مطلوبی به سرانجام برساند.

******************

پی نوشت : این نخستین تصویری است که از شورای اسلامی منتشر می شود!

منبع تصویر : کانال تلگرامی آقای محمد طالبی.