اسبونیوز : دانش آموزان مدرسه شهید وردیان روستای اسبوکلا سال تحصیلی جدید را با فضای آموزشی تازه ای آغاز خواهند کرد. موفقیت دانش آموزان در تحصیل وابسته با عوامل مختلفی است که یکی از آن ها فضای آموزشی مدرسه است. فضای آموزشی تاثیر مستقیم و جدی بر روی تحصیل دانش آموزان دارد. مدیریت مدرسه ابتدایی تغییرات قابل ملاحظه ای در فضای فیزیکی مدرسه ایجاد کرده اند که مطمئنا موجب تغییر روحیه ی دانش آموزان خواهد شد. رنگ آمیزی فضا و نقاشی دیوار داخلی ساختمان مدرسه، سنگ کاری، تعمیر سیم کشی ها، رنگ آمیزی و نقاشی طرح های موضوعی روی دیوار حیاط مدرسه، رنگ آمیزی و نقاشی دیوار بیرونی، آسفالت کف حیاط، کاشتن درخت در اطراف حیاط مدرسه و ایجاد دیوار سبز با گلدان های دست سازی دانش آموزان از ضایعات پلیمری از جمله این تغییرات است.