اسبونیوز : در اسبوکلای امروز نشانه هایی از صنایع نساجی قدیم به چشم می خورد، مانند چل های کهنه که برای نخ ریسی استفاده می شد و یا کرچال که برای بافت چادر شب و گلیم و گلیج و ... استفاده می شده است. یک پرسش قابل تامل این است که آیا در اسبوکلا همه ی مراحل نساجی سنتی انجام می گرفته است ؟ با بررسی هایی که تا کنون انجام داده ایم، پاسخ این پرسش تاحدودی مشخص شده است. و آن این که در اسبوکلا تقریبا همه ی مراحل صنایع نساجی سنتی که در اغلب نقاط مازندران مرسوم بوده، انجام می شده است. در زیر اطلاعاتی راجع به پرورش کرم ابریشم، همچنین درباره ی نوغان داری در روستای اسبوکلای ساری که پس از انجام تحقیقات میدانی به دست آمده است، آورده ام. 

صنعت نوغان داری (پرورش کرم ابریشم) در مازندران
صنعت نوغان داری (پرورش و تولید کرم ابریشم) در استان مازندران به عنوان شغل دوم در حال توسعه است. به گزارش جهاد کشاورزی استان در شهریور  سال 92، مازندران 475 هکتار توتستان قابل بهره برداری برای پرورش کرم ابریشم دارد و 975 نفر به این فعالیت اشتغال دارند. پرورش کرم ابریشم، در فصل بهار خصوصا اردیبهشت ماه آغاز می شود و در صورت وجود شرایط مطلوب و تامین برگ توت کافی، می توان هر زمان از سال را به امر پرورش کرم ابریشم پرداخت. در کشورهای پیشرو مانند ژاپن، با فراهم آوردن شرایط، حتی 3 بار در سال کار پرورش کرم ابریشم صورت می گیرد. در مازندران که درخت توت از فرودین ماه تا مهر ماه به خوبی رشد می کند، می توان تا 3 بار اقدام به پرورش کرد. طول دوره ی پرورش کرم ابریشم 45 روزه است، نخستین پرورش می تواند در ماه های اردیبهشت و خرداد ، و دوره ی دوم در ماه های تیر و مرداد ، و نوبت سوم در ماه های شهریور و مهر که پرورش پاییزه محسوب می شود انجام گیرد.می توان ظرفیت پائین تولید، کمبود توتستان اصلاح شده، عدم ترویج و آموزش به موقع، نبود تلمبار مدرن و وجود تلمبارهای سنتی، عدم تشکل منسجم نوغان داری، افزایش هزینه های کارگری، وجود کشت های رقیب توت، بالا بودن قیمت تمام شده پیله نسبت به قیمت تضمینی بدلیل پائین بودن میانگین تولید ، واردات بی رویه پیله کرم ابریشم با تعرفه پائین و قاچاق را از جمله مسائل و مشکلات و چالش های صنعت نوغان داری در استان برشمرد. با این حال صنعت نوغان داری می تواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی در واحدهای کوچک مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
صنعت نوغان داری (پرورش کرم ابریشم) در روستای اسبوکلا
شاید تعجب کنید که پرورش کرم ابریشم در روستای اسبوکلا تا چندین سال پیش وجود داشته ولی به دلایل مختلف مردم آن را رها کرده اند. روزی اهالی این دیار، هرچند به صورت محدود ، با استفاده از برگ درختان توت حاشیه ی زمین ها و یا جنگل، کرم ابریشم پرورش می دادند و پیله (پِله) تولید می کردند. تقریبا تا 50 سال قبل نوغان داری در اسبوکلا  وجود داشته است و برخی از خانواده ها به تولید و پرورش کرم ابریشم می پرداختند ، اما متاسفانه این فعالیت اقتصادی مفید به فراموشی سپرده شد. در روستای اسبوکلا افرادی مانند میرزا آقا قلیان (پدر حاجی قاسم قلیان)، حاجی آقا اسماعیل سورتجی، کل خاور خاله، و .... به این کار مبادرت می ورزیدند. روی کار آمدن تراکتور و تسهیل برای کشت های دیگر مانند گندم و پنبه و .. و توتون باعث تعدی بیشتر مردم به مراتع و جنگل شد ، همچنین مردم برای گسترش مساحت زمین های خود درختان حاشیه ی زمین ها را قطع کردند ، همچنین ورود منسوجات صنعتی و ارزان قیمت شهری ، نبود سازو کار مناسب برای ادامه ی تولید ابریشم، توجه بیش از حد مردم به تامین نیاز خانواده از طریق کشاورزی و زمین و برخی دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، همه دست به دست هم داد تا صنعت نوغان داری به همراه بسیاری از موضوعات دیگر به دست فراموشی سپرده شود.