اسبونیوز : اسماعیل برزکوهی، مردی نجیب و آرام که در 8 تیر ماه 1345 در خانواده ی ساده و مذهبی در روستای اسبوکلا چشم به جهان گشود. وی در سال های جوانی و در ایام جنگ به دور از هیاهوهای روستا ، راهی خدمت مقدس سربازی در ارتش شد. دوران سربازی را طی می کرد که در منطقه ی حاج عمران مورد اصابت ترکش قرار گرفت. ترکش گوشه ای از سینه ی نازنینش را درید. در سال هایی که ما خبری از او نمی گرفتیم، ازدواج کرد، صاحب یک فرزند دختر شد و کارش را در بانک سپه شهرستان ساری آغاز کرد. در همان سال ها جای زخم امانش را برید ، بارها و بارها به اتفاق خانواده اش برای مداوا اقدام کرد ولی ثمری نداشت. تو نگو بر پرونده ی اسماعیل مهر شهادت زده بودند. روز به روز وضعیت سلامتی اش بد و بدتر شد. وی به اتفاق همسرش به حج مشرف شد و شد حاجی اسماعیل برزکوهی . خواسته اش محقق شد و پس از مدتی در 28 شهریور 1388 به مقام رفیع شهادت نائل شد. برای شادی روحش صلوات.