بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را شاکرم که در مسیر خدمت به مردم بزرگوار و بی مانند روستای اسبوکلا، توانسته ام قدمی کوچک بردارم که به حول و قوه ی الهی ثمرات ارزنده ای را در پی خواهد داشت. ایده ی اسبونیوز در سال 1383 و در دوران دانشجویی ام به وجود آمد. در آن زمان به دلیل عدم دسترسی به روستا و آشنا نبودن جامعه با اینترنت و فضای رسانه ی مجازی این کار تا 1390 متوقف ماند. تا اینکه در پاییز 90 با توکل برخدا قدم اول را برداشتم و نخستین مطالب اسبونیوز منتشر شد، سایتی که مقابل شماست و در مدت اندکی شد زبان رسانه ای مردم روستا به خصوص قشر جوان و تحصیل کرده. در این مدت در حد توان و وقت خود سعی کردم راجع به مسائل گوناگون روستا مطالعه و تحقیق کنم و حاصلش را در اسبونیوز منتشر کنم. می دانم این هنوز قدم بسیار کوچکی برای معرفی روستای عزیزم هست و خیلی چیزها از حال، و چیزهای بیشتری از گذشته وجود دارد که باید بیابم. با یاری خداوند و یاری شما همراهان همیشه ی من که در همه ی مراحل به من امید داده اید. از همه دوستان خودم که پیگیر بودند تشکر می کنم. از همه دوستانی که نقد کردند و با نظرات سازنده شان سعی در پیشرفت این رسانه داشته اند هم تشکر می کنم. بنده برحسب وظیفه، همه ی نظرات را به دقت می خوانم و مطمئنا برایم ارزشمند و در کار اسبونیوز موثر خواهند بود. از عزیزانی که به جای حمایت برای اسبونیوز حاشیه درست می کردند، می کنند و خواهند کرد هم تشکر می کنم چرا که هر پدیده ای جاذبه ای و دافعه ای دارد. امیدوارم راهمان حق باشد. از همه عزیزان و هم محلی های خودم خاضعانه درخواست می کنم در همه ی مراحل از این رسانه که متعلق به خود شماست، حمایت کنید. اسبونیوز رسانه ی همه ی اهالی روستای اسبوکلا است. ان شاء الله اگر خدا بخواهد در آینده ای نزدیک شاهد تحولات بزرگی خواهید بود. عمران سالخورده اسبویی.