اسبونیوز : تا قبل از سال 1362 مردم اسبوکلا از آب رودخانه و چشمه ها برای تامین نیاز خود استفاده می کردند ، تا اینکه اهالی بالا محله (خیابان شهید نوری و شهید مطهری) به نمایندگی آقایان حاجی آقابرار سالخورده، حاجی مهدی مسیح زاده و مرحوم حاجی ذبیح اسدی، کارشناسی از بهداشت محیط وقت برای مطالعه و تهیه ی نقشه به روستا آوردند. این اقدامات در زمان فرمانداری آقای لشکری انجام شد. به دستور ایشان حواله ی یک کامیون لوله ی گالوانیزه 2 اینچ به طول 6 کیلومتر برای این طرح تامین شد. در این زمان، طرح به مدت کوتاهی متوقف ماند. اهالی پایین محله هم برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کردند.

با اعلام آمادگی اهالی بالا محله و پایین محله برای تامین آب شرب از طریق چشمه های موجود، طی دو جلسه، نمایندگانی برای آب رسانی مشخص شدند. آقایان حاجی مهدی سالخورده، لطف الله نوری، حاجی محمود کرمی و مرحوم حسن سعیدی برای این کار تعیین شدند. طی جلسات انجام شده برای هر خانوار 2 هزار تومان پول و 10 نفر کارگر به عنوان سهمیه تعیین شد. آقایان علی اصغر ابراهیمی و مرحوم خدابخش فلاحتی مسئول هماهنگی کارگرهایی بودند که هر خانوار باید تامین می کرد. آب این طرح از سه چشمه ی معروف به سَگِ دِم، تَندیر کِله و خِراب بَوی زمین تامین می شود. اهالی روستا با همدلی کمک یکدیگر و با دستان خالی، با بیل و کلنگ از موقعیت این چشمه ها تا منبع اصلی که در پشت منزل آقای محمد آقانوری واقع شده است ، کانالی حفر کردند. محوطه ی مخزن هم با تراکتور شیار می شد و افراد خاک را خالی می کردند. این مخزن که به ابعاد 2/75×7/20×12 متر کنده شده است، با آهک سپس یک لایه آجر و بتون آرمه دیوار سازی و پس از اتمام سقف، آماده ی آبگیری شد. در این زمان برای انتقال آب از منبع به داخل روستا نیاز به لوله های 3 اینچ به طول 1 کیلومتر بود که با مساعدت مرحوم مجدآرا (استاندار وقت مازندران) تامین شد. پس از آن لوله کشی از بالای محل (شهید مطهری) تا پایین محل (ولیعصر 1 ) توسط آقای عبدالله هادی نژاد اجرا شد. هزینه کل طرح با مساعدت 50 هزار تومانی فرمانداری، مبلغ 420 هزار تومان شد. کل طرح از زمان آغاز تا پایان حدود یک سال و نیم به طول انجامید.