اسبونیوز : پس از حدود 118 روز که فعالیت شورای اسلامی آغاز و دهیاری اسبوکلا تقریباً تعطیل بود، بالاخره فرایند انتخاب دهیار و تغییر و تحولات انجام شد تا اینکه آقای محمد طالبی این وظیفه ی خطیر را به آقای موسی علیپور دومین دهیار روستا بسپارد. آقای محمد طالبی دارای مدرک کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی است که از تاریخ 1382/06/10 به عنوان دهیار در دهیاری اسبوکلا مشغول به فعالیت شد و تا دی ماه 1392 عهده دار این مسولیت بود. تقریبا 10 سال. آقای موسی علیپور به عنوان دومین دهیار روستای اسبوکلا طی جلسه ای در روز شنبه 1392/10/07 به طور رسمی سرپرستی دهیاری اسبوکلا را به مدت تقریباً سه ماه بر عهده گرفت. برای آقای طالبی با همه ی فراز و فرودهایی که در مسیر کار اجرایی داشتند آرزوی توفیق و موفقیت داریم و امیدواریم آقای علیپور بتواند در کار خود موفق بوده و در مدت فعالیت خود قسمتی از کاستی های روستا را رفع کند.

یک انتظار کوچک : حال که آقای علیپور مسولیت دهیاری را بر عهده گرفتند انتظار می رود طی مراسم ساده ای این مطلب برای همه ی مردم به طور رسمی اطلاع رسانی شود.