اسبونیوز : مراسم عزاداری امسالِ دهه ی دوم و سوم محرم که هیات انصارالمهدی (عج) وظیفه ی برگزاری آن را بر عهده گرفته است، تا اوایل ماه صفر ادامه یافته است.

کلیات برنامه شب چهارم : 

- اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام قاسمی

- قرائت قرآن کریم توسط آقای محمدصادق نوری

- ذکر زیارت عاشورا توسط آقای علیرضا عمودخت

- سخنرانی توسط حجت الاسلام قاسمی

- عزاداری و ذکر مصیبت توسط آقای محمد میرزایی

کلیات برنامه شب پنجم : 

- اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام قاسمی

- قرائت قرآن کریم توسط آقای محمد حقدوست

- ذکر زیارت عاشورا توسط آقای مهدی حبیبی

- سخنرانی توسط حجت الاسلام فربهی

- عزاداری و ذکر مصیبت توسط آقای موسی علیپور

کلیات برنامه شب ششم : 

- اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام قاسمی

- قرائت قرآن کریم توسط آقای یاسر قلیان

- ذکر زیارت عاشورا توسط آقای مهدی حبیبی

- سخنرانی توسط حجت الاسلام شعبانی

- عزاداری و ذکر مصیبت توسط آقای محمد میرزایی